ผลการทดสอบความต้านทานโรคหัวใจ

    Home / health news / ผลการทดสอบความต้านทานโรคหัวใจ

ผลการทดสอบความต้านทานโรคหัวใจ

0

การยกน้ำหนักไม่ถึงสัปดาห์ต่อสัปดาห์อาจลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมองได้ 40 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ผลการวิจัยบางส่วนของผลการทดสอบความต้านทานและโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการฝึกความแข็งแรงโดยไม่ขึ้นกับการวิ่งการเดินหรือการออกกำลังกายแอโรบิคอื่น ๆ

กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่แนะนำสำหรับการออกกำลังกายแบบแอโรบิคเพื่อลดความเสี่ยงของคุณ การฝึกน้ำหนักตัวเพียงอย่างเดียวก็พอแล้ว การศึกษาที่ตีพิมพ์ในแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย พวกเขาวัดผลลัพธ์สุขภาพสามอย่าง ได้แก่ เหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดเช่นหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่ได้ทำให้เสียชีวิตเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดทั้งหมดรวมถึงความตายและความตายประเภทใด ลีกล่าวว่าการออกกำลังกายเพื่อลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงทั้งสาม