วิธีการยกระดับทักษะของแรงงาน

    Home / news / วิธีการยกระดับทักษะของแรงงาน

วิธีการยกระดับทักษะของแรงงาน

0

คณะกรรมการที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้หารือถึงวิธีการยกระดับทักษะของแรงงานสำหรับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมดิจิทัล ประเทศไทยได้ระบุอุตสาหกรรมไฮเทค 10 อุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ช่วงเหล่านี้ตั้งแต่การผลิตยานยนต์ในอนาคตไปจนถึงหุ่นยนต์ ร

องนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์กล่าวว่าภาครัฐและเอกชนจะจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การประชุมได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธาน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนายสุพันธุ์มงคลสุธีกล่าวหลังการประชุมว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนแผนจัดตั้งกองทุนภาคเอกชนเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรม กองทุนมีแผนจะระดมทุน 1,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของกองทุนในระยะแรก ภาคเอกชนยังส่งเอกสารสีขาวสำหรับแผนให้นายกรัฐมนตรี; ก่อนหน้านี้ได้มอบสำเนาของเอกสารให้กับทุกพรรคการเมือง เอกสารมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่รัฐบาลควรจัดการเศรษฐกิจ ข้อเสนอแนะคือรัฐบาลควรออกมาตรการเพื่อเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน