โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของประเทศจีน

    Home / news / โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของประเทศจีน

โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของประเทศจีน

0

เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมการเป็นผู้ประกอบการโดยมีคะแนน 54% ตามดัชนีผู้ประกอบการที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้ ประเทศเพิ่มขึ้นสามช่องว่างขึ้นจากปีที่ผ่านมา บริษัท ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีได้ก้าวไปข้างหน้าในการผลิตเทคโนโลยีใหม่ ๆ และแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แก่ลูกค้า สิงคโปร์และญี่ปุ่นมีคะแนน 53% และ 52% ตามลำดับจีนอยู่ในอันดับที่ 4

ในภูมิภาคนี้โดยมีคะแนน 41% โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของประเทศจีนมีส่วนทำให้เกิดคะแนนของประเทศตามด้วยพลวัตของตลาด ตามมาด้วยบรูไนและมาเลเซียซึ่งมีคะแนนเท่ากับ 34% และ 33% ตามลำดับอินเดียอยู่ในอันดับที่ 7 ในภูมิภาคนี้โดยมีคะแนน 28% แม้จะมีการริเริ่มต่างๆของรัฐบาลปัจจุบันเช่น “Make in India” ประเทศอยู่ไกลหลังเมื่อเทียบกับผู้นำในภูมิภาคอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้น ตามรายงานพื้นที่ที่แข็งแกร่งของประเทศอยู่ในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการเริ่มต้นโอกาสและการแข่งขันที่แข็งแกร่งในตลาด ตามด้วยประเทศไทยฟิลิปปินส์และเวียดนาม